Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số 257-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020

10/06/2020

10/6/2020

Kế hoạch Số: 553-KHPH/TĐTN-CAT

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

08/06/2020

08/6/2020

Kế hoạch Số: 250-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

29/05/2020

29/05/2020

Kế hoạch Số 242-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch"

29/04/2020

29/4/2020

Kế hoạch Số 239-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020)

28/04/2020

28/4/2020

Kế hoạch Số 241-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

28/04/2020

28/4/2020

Kế hoạch Số 238-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

28/04/2020

28/4/2020

Kế hoạch Số 236-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức khen thưởng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/04/2020

21/04/2020

Kế hoạch Số 233-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch vận động, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phòng, chống dịch Covid-19

21/04/2020

21/04/2020

Kế hoạch Số: 232-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo trong phòng, chống dịch COVID-19

15/04/2020

15/04/2020

Kế hoạch Số 230-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19

10/04/2020

10/4/2020

Kế hoạch Số: 230-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông tham gia phòng, chống dịch COVID-19

10/04/2020

10/04/2020

Kế hoạch Số 216-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn - Hội lần thứ I, năm 2020

10/03/2020

10/3/2020

Kế hoạch Số 219-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai, năm 2020 với chủ đề "Dự án xanh, trái đất sạch"

10/03/2020

10/3/2020

Kế hoạch Số 214-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức "Ngày đoàn viên" năm 2020

04/03/2020

04/3/2020

Kế hoạch Số: 211-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

26/02/2020

26/2/2020

Kế hoạch Số 209-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020

20/02/2020

20/2/2020

Kế hoạch Số: 206-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ X, năm 2020

17/01/2020

1/17/2020

Kế hoạch Số: 133-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 trong đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2022

13/03/2019

13/3/2019

Kế hoạch Số 127-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022

04/03/2019

04/2/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|