Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn Số 2229-CV/TĐTN-TTNTH

V/v triển khai tham gia Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I năm 2020

23/10/2020

23/10/2020

Công văn Số 2184-CV/TĐTN-BPT

V/v chỉ đạo ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh đợt 3, năm 2020

02/10/2020

02/10/2020

Công văn Số 2162-CV/TĐTN-TTNTH

Công văn V/v triển khai, xét chọn học bổng Tiếp sức đến trường năm 2020 dành cho tân sinh viên tỉnh Gia Lai

21/09/2020

21/9/2020

Công văn Số 2163-CV/TĐTN-TTNTH

Công văn V/v tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

21/09/2020

21/9/2020

Công văn Số 181-CV/HĐĐ

Công văn V/v triển khai tham gia Cuộc thi đọc sách Vì tương lai

02/07/2020

02/7/2020

Công văn Số: 1950-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn V/v triển khai, thực hiện hướng dẫn 51-HD/TWĐTN-TNNT

25/06/2020

25/6/2020

Công văn Số 1872-CV/TĐTN-TTNTH

Công văn V/v báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020

28/05/2020

28/5/2020

Công văn Số: 1819-CV/TĐTN-TTNTH

CV v/v đẩy mạnh triển khai, tham gia Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

07/05/2020

07/05/2020

Công văn Số 153-CV/HĐĐ

Công văn V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

04/05/2020

04/5/2020

Công văn Số 155-CV/HĐĐ

Công văn V/v hướng dẫn hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2019-2020

04/05/2020

04/5/2020

Công văn Số 152-CV/HĐĐ

Công văn tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và phòng, chống đại dịch Covid-19

04/05/2020

04/5/2020

Công văn Số 1804-CV/TĐTN-TTNTH

Công văn V/v triển khai giải chạy online CHẠY ngay đi, đánh tan SARS COV

28/04/2020

28/4/2020

Công văn Số 1803-CV/TĐTN-BTG

Công văn V/v chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan trên địa bàn tỉnh

27/04/2020

27/4/2020

Công văn Số 1798-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn V/v đề cử cá nhân tiêu biểu tham gia bình chọn giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI năm 2020

24/04/2020

24/4/2020

Công văn Số: 1780-CV/TĐTN-SGDĐT

CV v/v triển khai, tham gia Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ (kèm theo Thể lệ)

15/04/2020

15/04/2020

Công văn Số: 1722-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn Số 136-CV/HĐĐ

Công văn V/v xét, tặng giải thưởng Kim Đồng, năm học 2019-2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn 1720-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai các hoạt động phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh năm 2020

12/03/2020

12/3/2020

Công văn Số 1700-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn triển khai giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai năm 2020

04/03/2020

04/3/2020