Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 34-TB/TĐTN-TTHĐTTN 

 Thông báo tuyển sinh “Học kỳ trong quân đội 2023” 

05/04/2023

05/04/2023

Thông báo Thông báo số 2

Thông báo số 2 kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020

15/09/2020

15/9/2020

Thông báo Thông báo số 1

Thông báo số 1 về việc kéo dài thời gian đăng ký dự thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020"

18/08/2020

18/8/2020

Thông báo Số 182-TB/BTC

Thông báo V/v tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020

22/07/2020

22/7/2020

Thông báo Số 165-TB/TĐTN-ĐKTHTN

Thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn - Hội lần thứ I, năm 2020

23/04/2020

23/4/2020

Thông báo Số: 17-TB/UBKTTĐ

Thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

22/01/2018

22/01/2018