Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình 04-CTr/TĐTN-VP

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

18/01/2023

18/01/2023

Chương trình 03-CTr/TĐTN-TCKT

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Chương trình 02-CTHĐ/TĐTN-BTG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

30/11/2022

30/11/2022

Chương trình 291-Ctr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

14/09/2021

14/09/2021

Chương trình Số 18-CTr/TĐTN-TTNTH

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020-2021

25/09/2020

25/9/2020

Chương trình Số 197-CTr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

24/09/2020

24/9/2020

Chương trình Số 16-Ctr/TĐTN-VP

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

16/01/2020

16/1/2010

Chương trình Số: 102-CTr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

11/09/2019

11/9/2019

Chương trình Số: 13-CTr/TĐTN-TTNTH

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020

11/09/2019

11/9/2019

Chương trình Số: 06-CTr/TĐTN-BTG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

30/03/2018

30/3/2018

Chương trình Số 21/CTPH-SKHCN-TĐTN

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở khoa học công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022

09/02/2018

09/2/2018

Chương trình Số: 03 CTrPH/TCĐNGL-TĐTN

Chương trình phối hợp V/v tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy nghề tạo việc làm cho thanh niên, giai đoạn 2018-2022

30/01/2018

30/01/2018

Chương trình Số: 28-CT/TĐTN-BTG

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

19/09/2016

19/9/2016

Chương trình Số 27-CTr/TĐTN-TCKT

Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020

10/05/2016

10/5/2016

Chương trình Số: 26/CTPH-SLĐTB&XH-TĐTN-HCCB

Chương trình phối hợp phối hợp hoạt động giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc “Chăm sóc Người có công và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”

09/05/2016

09/5/2016