Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Hướng dẫn Số 07-HD/TĐTN-VP

Hướng dẫn Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

10/10/2023

10/10/2023

Hướng dẫn Số 04-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2023 - 2027

18/04/2023

18/4/2023

Hướng dẫn 02-HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2023

31/01/2023

31/01/2023

Hướng dẫn Số 55-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

09/12/2020

09/12/2020

Hướng dẫn Số: 42-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2019-2023

22/11/2019

22/11/2019

Hướng dẫn Số: 27-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2019 - 2022

15/01/2019

15/01/2019

Hướng dẫn Số 28-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2019 - 2022

15/01/2019

15/01/2019

Hướng dẫn Số: 24-HD/TĐTN-VP

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022

26/10/2018

26/10/2018

Hướng dẫn Số 15-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, giai đoạn 2018-2022

16/08/2018

16/8/2018

Hướng dẫn Số 18-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022

19/07/2018

19/7/2018

Hướng dẫn Số 12-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022

11/06/2018

11/6/2018

Hướng dẫn Số 09-HD/TĐTN-CNĐ

Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận công trình thanh niên các cấp giai đoạn 2018-2022

10/05/2018

10/5/2018

Hướng dẫn Số: 08-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các trường THPT, TTGDTX, giai đoạn 2018 - 2022

20/04/2018

20/4/2018

Hướng dẫn Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

15/03/2018

15/3/2018

Hướng dẫn Số: 92 HD/HĐĐ

Hướng dẫn công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022

20/10/2017

20/10/2017

Hướng dẫn Số: 138 -HD/TĐTN-CNĐ

Hướng dẫn xây dựng Tuyến đường thanh niên tự quản

24/05/2017

24/5/2017

Hướng dẫn Số: 135-HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

27/04/2017

27/4/2017