Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số 432-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

20/12/2021

20/12/2021

Kế hoạch Số 426-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

13/12/2021

13/12/2021

Kế hoạch Số 402-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/10/2021

06/10/2021

Kế hoạch Số: 379 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Triển khai các biện pháp tuyên truyền và hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

01/07/2021

01/7/2021

Kế hoạch Số: 378 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động về nguồn tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai, thời kỳ 1962 - 1975 từ nay đến năm 2022

30/06/2021

30/6/2021

Kế hoạch Số 304-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

11/12/2020

11/12/2020

Kế hoạch Số 288-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức Chương trình huấn luyện giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tỉnh Gia Lai, năm 2020

01/10/2020

01/10/2020

Kế hoạch Số: 283-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2019-2020 và triển khai chương trình công tác năm học 2020-2021

10/09/2020

10/09/2020

Kế hoạch Số 191-KH/HĐĐ

Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2020-2023

03/09/2020

03/9/2020

Kế hoạch Số 279-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh của Đoàn năm 2020

20/08/2020

20/8/2020

Kế hoạch Số 277-KH/UBKTTĐ

Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020

20/08/2020

20/8/2020

Kế hoạch Số 275-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính" năm 2020

18/08/2020

18/8/2020

Kế hoạch Số 272-KH/TĐTN-BPT

Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020

27/07/2020

27/7/2020

Thể lệ Thể lệ Cuộc thi

Thể lệ cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020

13/07/2020

13/7/2020

Kế hoạch Số 266-KHPH/TĐTN-SGDĐT-SLĐTBXH

Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho đội ngũ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt năm 2020

09/07/2020

09/7/2020

Kế hoạch Số 263-KH/TĐTN-BPT

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020

02/07/2020

02/7/2020

Kế hoạch Số: 262-KH-BCĐ

Kế hoạch Hoạt động Hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/07/2020

01/07/2020

Kế hoạch Số: 261-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL

Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020

26/06/2020

26/06/2020

Kế hoạch Số 257-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020

10/06/2020

10/6/2020

Kế hoạch Số: 553-KHPH/TĐTN-CAT

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

08/06/2020

08/6/2020

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|