Trang chủ  > Văn bản Tỉnh đoàn > Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Số hiệu:
...
Loại văn bản:
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022
Nơi ban hành:
Tỉnh đoàn Gia Lai
Người ký:
...
Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
...
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: