Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Tỉnh đoàn

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 85-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động " Tuổi trẻ Gia Lai vì biên cương Tổ quốc" năm 2023

16/05/2023

16/5/2023

Kế hoạch 74-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/04/2023

28/04/2023

Kế hoạch 72-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/04/2023

28/04/2023

Kế hoạch Số 71-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi" năm 2023

28/04/2023

28/4/2023

Kế hoạch Số 63-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

18/04/2023

18/4/2023

Hướng dẫn Số 04-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2023 - 2027

18/04/2023

18/4/2023

Kế hoạch 60-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức tuyên dương " Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2023, giao lưu " khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên"

12/04/2023

12/4/2023

Kế hoạch 59-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2023

07/04/2023

07/4/2023

Thông báo 34-TB/TĐTN-TTHĐTTN 

 Thông báo tuyển sinh “Học kỳ trong quân đội 2023” 

05/04/2023

05/04/2023

Kế hoạch 57-KH/TĐTN-BPT

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào " Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2023

03/04/2023

03/4/2023

Kế hoạch 55-KH/TĐTN-TCKT

 Kế hoạch tổng kết 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

31/03/2023

31/3/2023

Kế hoạch Số 53-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch đi cơ sở theo chủ trương "1+2" của cán bộ Đoàn giai đoạn 2023 - 2027

30/03/2023

30/3/2023

Kế hoạch 45-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch Tổ chức  "Ngày đoàn viên" cấp tỉnh 2023

20/03/2023

20/3/2023

Kế hoạch 42-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai năm  2023  

14/03/2023

14/3/2023

Kế hoạch liên tịch 38-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXII, năm 2023

07/03/2023

07/3/2023

Công văn 305-CV/TĐTN-BTG

Công văn về việc gửi câu hỏi và tham gia Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn"

02/03/2023

01/3/2023

Công văn 297-CV/TĐTN-BTG

Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

01/03/2023

01/3/2023

Kế hoạch 34 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình "Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em" tỉnh Gia Lai năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Báo cáo 68-BC/TĐTN-TCKT

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 2 và Chương trình Công tác Đoàn tháng 3 năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Kế hoạch 33-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

22/02/2023

20/02/2023

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|